top of page

זוויתנים מסדרת ה - CA

סידרה זו מצטיינת בדיוק מופלא, אמינות ואיזון מושלם - מסורת של מצויינות מבית Bien Air!

כל המכשור בסדרה זו כולל תאורת Fiber Optic דואלית, שלושה פתחי קירור מים ואויר ספריי, מערכת תמסורת עם מיסבי לחץ (מאפשרים הפעלה ללא רעידות ורעש), מערכת למניעת התחממות הלחצן, שסתום למניעת יניקה ומערכת לחיצה רכה לשחרור מקדחים.

זוויתנים וידיתנים ​

הצעת מחיר

Thanks! Message sent.

bottom of page