HENKE SASS WOLF

החברה הגרמנית המייצרת מזרקים מזה כ-80 שנה

מוצרי החברה מיוצרים בשיטות חדשניות שהינם בקידמת הטכנולוגיה.

המוצרים חדשניים ומעוצבים בצורה מודרנית וארגונומית.

הדגש הינו על איכות החומרים והייצור.

החברה מייצרת גם לפי בקשות ודרישות מיוחדות

henkesasswolf.jpg