top of page

זוויתן כירורגי CA 1:2.5 L Micro

הזוויתן הכירורגי המושלם לניתוחים ופריודונטיה.

אודות ליחס ההגדלה של 1:2.5 ניתן להשתמש בזוויתן במרחב רחב של יישומים קליניים כמו עקרית שיני בינה, כריתת אפיסקטומי, חיתוך והפרדת שורשים והארכת כתרים.

ראש הזוויתן אינו מתחמם ובעל 3 פתחי מים לאיריגציה.

כירורגיה

מכשירי פיזיודיספנסר ומכשור להשתלות

אלי חביבי
CA1_2_5_E.jpg
bottom of page