top of page

TORNADO - טורבינה מדגם

הודות לסידרה של פיתוחים טכנולוגיים יחודיים טורבינת ה-TORNADO מפיקה עוצמה בלתי רגילה של 30W והיא למעשה הטורבינה החזקה בעולם כיום.

לטורבינה עוצמת צליל של 55 דציבלים בלבד, ובכך הינה הטורבינה השקטה בעולם.

הודות לטכנולוגית ה-“Steady Torque”, טורבינת ה-TORNADO משלבת באופן יחודי עוצמה בלתי רגילה ושקט סביבתי המאפשר נוחות למתרפא, לרופה ולכל הסובבים.

ל-TORNADO עד שלוש שנים אחריות

טורבינות ומחברים

הצעת מחיר

Thanks! Message sent.

bottom of page