TORNADO - טורבינה מדגם

הודות לסידרה של פיתוחים טכנולוגיים יחודיים טורבינת ה TORNADO מפיקה עוצמה בלתי רגילה של 30W והיא למעשה הטורבינה החזקה בעולם כיום.

לטורבינה עוצמת צליל של 55 דציבלים בלבד ובכך הינה הטורבינה השקטה בעולם.

הודות לטכנולוגית ה “Steady Torque”ה TORNADO משלבת באופן יחודי עוצמה בלתי רגילה ושקט סביבתי המאפשר נוחות למתרפא, לרופה ולכל הסובבים.

ל TORNADO עד שלוש שנים אחריות

הצעת מחיר

  • White Facebook Icon
  • Facebook - Grey Circle